Поверителност

Общо уведомление и задължителна информация

Определяне на отговорното лице

В качеството си на оператор и собственик на Lab-Away, Грифон Хелт Солюшънс ЕООД е отговорното лице. Отговорният орган взема самостоятелно или съвместно с други лица решения относно целите и средствата за обработване на лични данни (например имена, данни за контакт или други подобни).

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни

Някои операции по обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време. Достатъчно е да изпратите неформално съобщение по електронна поща, за да го оттеглите. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на жалба до компетентния надзорен орган

Като субект на данни имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в случай на нарушение на защитата на данните. Компетентният надзорен орган по отношение на въпросите за защита на данните е държавният комисар по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището на нашето дружество. Следната връзка предоставя списък на длъжностните лица по защита на данните и техните данни за контакт: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трети страни. Данните ще бъдат предоставени в машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друга отговорна страна, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

Право на информация, коригиране, блокиране, изтриване

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните от вас лични данни, произхода на данните, техните получатели и целта на обработката на данните и, ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. В тази връзка, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време чрез посочените в отпечатъка възможности за контакт.

SSL или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за да защитим предаването на поверително съдържание, което ни изпращате като оператор на сайта, нашият уебсайт използва SSL или TLS криптиране. Това означава, че данните, които предавате чрез този уебсайт, не могат да бъдат прочетени от трети страни. Можете да разпознаете криптираната връзка по адресния ред "https://" на вашия браузър и символа за заключване в реда на браузъра.

Регистрационни файлове на сървъра

В лог-файловете на сървъра доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация, която вашият браузър автоматично ни предава. Това са:

Посетена страница в нашия домейн
Дата и час на заявката към сървъра
Вид на браузъра и версия на браузъра
Използвана операционна система
URL адрес на препращача
Име на хоста на компютъра за достъп
IP адрес
Тези данни не се обединяват с други източници на данни. Обработката на данните се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Предаване на данни при сключване на договор за покупка и изпращане на стоки

Личните данни се предават на трети страни само ако това е необходимо в контекста на изпълнението на договора. Трети страни могат да бъдат например доставчици на платежни услуги или логистични компании. По-нататъшно предаване на данни не се извършва или се извършва само ако изрично сте се съгласили с това.

Основанието за обработване на данни е чл. 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, който разрешава обработката на данни за изпълнение на договор или преддоговорни мерки.

Регистрация в този уебсайт

За да използвате определени функции, можете да се регистрирате на нашия уебсайт. Предадените данни се използват изключително за целите на използването на съответната оферта или услуга. Задължителната информация, изисквана по време на регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен обем. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

В случай на важни промени, например по технически причини, ще ви информираме по имейл. Имейлът ще бъде изпратен на адреса, посочен при регистрацията.

Обработката на данните, въведени по време на регистрацията, се основава на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчно неформално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на вече извършената обработка на данни остава незасегната от оттеглянето.

Съхраняваме данните, събрани по време на регистрацията, за периода, в който сте регистрирани на нашия уебсайт. Данните ви ще бъдат изтрити, ако отмените регистрацията си. Законовите срокове за съхранение остават незасегнати.

Форма за контакт

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, включително вашите данни за контакт, се съхраняват, за да се обработи вашето запитване или за да бъдат на разположение за последващи въпроси. Тези данни няма да бъдат предавани без вашето съгласие.

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се основава изключително на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчно неформално съобщение по електронна поща. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато не отпадне необходимостта от съхранението им. Задължителните законови разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Период на съхранение на приноси и коментари

Съхраняват се мнения и коментари, както и свързаните с тях данни, като например IP адреси. Съдържанието остава на нашия уебсайт, докато не бъде напълно изтрито или не се наложи да бъде изтрито по законови причини.

Съхраняването на мнения и коментари се основава на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчно неформално съобщение по електронна поща. На адрес
законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Абониране за коментари

Като потребител на нашия уебсайт можете да се абонирате за коментари след регистрация. С имейл за потвърждение ние проверяваме дали сте собственик на посочения имейл адрес. Можете да отмените функцията за абониране за коментари по всяко време чрез връзка,
връзка в имейл съобщението за абонамент. Данните, въведени за създаване на абонамента, ще бъдат изтрити в случай на отписване. Ако тези данни са ни били предадени за други цели и на друго място, те ще останат
останете с нас.

Данни за бюлетина

За да изпращаме нашия бюлетин, ни е необходим имейл адрес от вас. Необходима е проверка на предоставения адрес на електронна поща и получаване на бюлетина трябва да бъде одобрено. Допълнителни данни не се събират или са доброволни.
Данните се използват единствено за изпращане на бюлетина.

Данните, предоставени по време на регистрацията в бюлетина, ще бъдат обработвани изключително въз основа на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква "а" от DSGVO). Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчен неформален
съобщение по електронна поща или се отписвате чрез връзката "Отписване" в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработка на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, въведени за създаване на абонамента, ще бъдат изтрити в случай на отписване. Ако тези данни са ни били предадени за други цели и на друго място, те ще останат при нас.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, които вашият уеб браузър съхранява на крайното ви устройство. Бисквитките ни помагат да направим нашата оферта по-удобна за потребителя, по-ефективна и по-сигурна.

Някои "бисквитки" са "бисквитки за сесия". Такива бисквитки се изтриват сами след края на сесията на браузъра ви. За разлика от тях други "бисквитки" остават на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете сами. Такива бисквитки ни помагат да ви разпознаем, когато се върнете
да ви разпознават, когато се връщате на нашия уебсайт.

Със съвременен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате или предотвратявате задаването на "бисквитки". Много уеб браузъри могат да бъдат конфигурирани така, че да изтриват автоматично бисквитките, когато затворите програмата. Деактивиране на бисквитките
може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.

Поставянето на "бисквитки", които са необходими за осъществяването на процеси на електронна комуникация или за предоставянето на определени функции, желани от вас (напр. количка за пазаруване), се основава на чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. В качеството си на оператор на този
уебсайт, ние имаме легитимен интерес да съхраняваме бисквитки с цел техническо безпроблемно и гладко предоставяне на нашите услуги. Доколкото се извършва задаване на други бисквитки (напр. за функции за анализ), те се разглеждат отделно в настоящия
политика за поверителност отделно.

Google Анализ

Нашият уебсайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът на услугата за уеб анализ е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google Анализ използва "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които вашият уеб браузър съхранява на крайното ви устройство и които позволяват анализ на използването на уебсайта. Информация, генерирана чрез "бисквитките", за използването на нашия уебсайт от Ваша страна
се предава на сървър на Google и се съхранява там. Сървърът обикновено се намира в САЩ.

Задаването на бисквитките на Google Analytics се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Като оператор на този уебсайт имаме законен интерес да анализираме поведението на потребителите, за да оптимизираме нашия уебсайт и, ако е необходимо, рекламата.

Анонимизиране на IP

Използваме Google Analytics в комбинация с функцията за анонимизиране на IP. Тя гарантира, че Google съкращава вашия IP адрес в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
преди да бъде предадена на САЩ. Възможни са изключителни случаи, в които Google прехвърля пълния IP адрес на сървър в САЩ и го съкращава там. От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта от вас.
за оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, за създаване на отчети за дейностите на уебсайта и за предоставяне на допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. IP адресът, предаден от Google Analytics, няма да бъде обединяван с други
IP адрес с други данни от Google.

Плъгин за браузър

Задаването на "бисквитки" от вашия уеб браузър може да бъде предотвратено. В резултат на това обаче някои функции на нашия уебсайт могат да бъдат ограничени. Можете също така да предотвратите събирането на данни, свързани с използването на уебсайта от Ваша страна, включително Вашия IP адрес и последващата им обработка от Google. Това е възможно, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна чрез следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу събирането на данни

Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която ще предотврати събирането на вашите данни при бъдещи посещения на нашия уебсайт: Деактивирайте Google Analytics.

За подробности относно начина, по който Google Analytics обработва данните на потребителите, моля, вижте политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на поръчки

За да спазим напълно законовите изисквания за защита на данните, сключихме споразумение за обработка на поръчки с Google.

Демографски характеристики с Google Analytics

Нашият уебсайт използва функцията "демографски характеристики" на Google Analytics. Тя може да се използва за създаване на отчети, които съдържат данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни идват от реклами, базирани на интереси
от Google, както и от данни за посетителите от доставчици на трети страни. Не е възможно данните да бъдат отнесени към конкретно лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време. Това е възможно чрез настройките на рекламите в профила ви в Google или
като по принцип забраните събирането на вашите данни от Google Analytics, както е обяснено в раздела "Възражение срещу събирането на данни".

PayPal

Нашият уебсайт позволява плащане чрез PayPal. Доставчикът на услугата за плащане е PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Когато плащате с PayPal, въведените от вас данни за плащане се предават на PayPal.

Предаването на данните ви на PayPal се основава на чл. 6, ал. 1 буква а DSGVO (съгласие) и чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO (обработка за изпълнение на договор). Оттеглянето на вече даденото от вас съгласие е възможно по всяко време.
Операциите по обработване на данни в миналото остават в сила в случай на оттегляне.

Google AdSense

Нашият уебсайт използва Google AdSense. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Google AdSense се използва за интегриране на реклами и поставя бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които вашият уеб браузър съхранява на крайното ви устройство, за да анализира използването на уебсайта. Google AdSense използва и уеб маяци. Уеб маяците са невидими графики, които позволяват анализ на трафика на посетителите на нашия уебсайт. Информацията, генерирана от бисквитките и уеб маяците, се прехвърля на сървърите на Google и се съхранява там. Сървърът е разположен в САЩ. Google може да предаде тази информация на договорни партньори. Въпреки това Google няма да комбинира Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Вас.
Съхраняването на бисквитките AdSense се основава на чл. 6 (1) буква е DSGVO. Ние, като оператор на уебсайта, имаме легитимен интерес да анализираме поведението на потребителите, за да оптимизираме нашия уебсайт и нашите реклами.
Със съвременен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате и деактивирате задаването на "бисквитки". Деактивирането на бисквитките може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт. Като използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с
С използването на нашия уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.


Google AdWords и проследяване на реализациите в Google


Нашият уебсайт използва Google AdWords. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.
AdWords е програма за онлайн реклама. Като част от програмата за онлайн реклама ние работим с проследяване на реализациите. След кликване върху реклама, поставена от Google, се задава бисквитка за проследяване на конверсиите. Бисквитките са малки текстови файлове, които вашият уеб браузър съхранява на крайното ви устройство. Бисквитките на Google AdWords губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация на потребителите. Бисквитката позволява на Google и на нас да разпознаем, че сте кликнали върху рекламата и сте били пренасочени към нашия уебсайт.
Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследени през уебсайтовете на клиентите на AdWords. Бисквитките за конверсии се използват за създаване на статистически данни за конверсиите за клиентите на AdWords, които използват проследяване на конверсиите. Клиентите на AdWords научават колко потребители са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страници с таг за проследяване на конверсии. Клиентите на AdWords обаче не получават никаква информация, която да позволява лична идентификация на потребителите. Ако не искате да участвате в проследяването, можете да възразите срещу използването му. В този случай бисквитката за конвертиране трябва да бъде деактивирана в потребителските настройки на браузъра. По този начин няма да има и включване в статистиката за проследяване на конверсиите.

Съхраняването на "бисквитки за конвертиране" се основава на чл. 6 (1) буква е DSGVO. Като оператор на уебсайта имаме легитимен интерес да анализираме поведението на потребителите, за да оптимизираме нашия уебсайт и нашите реклами.
Подробности за Google AdWords и Google Conversion Tracking можете да намерите в политиката за поверителност на Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Със съвременен уеб браузър можете да наблюдавате, ограничавате или деактивирате задаването на "бисквитки". Деактивирането на бисквитките може да доведе до ограничена функционалност на нашия уебсайт.

Уеб шрифтове на Google

Нашият уебсайт използва уеб шрифтове от Google. Доставчикът е Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ.
Чрез използването на тези уеб шрифтове е възможно да ви представим желания от нас вид на нашия уебсайт, независимо от това кои шрифтове са достъпни за вас на местно ниво. Това се осъществява чрез извличане на уеб шрифтовете на Google от сървър на Google в САЩ и свързаното с това прехвърляне на вашите данни към Google. Това са вашият IP адрес и кои от нашите страници сте посетили. Използването на уеб шрифтове на Google се основава на чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO. В качеството си на оператор на този уебсайт ние имаме законен интерес от оптималното представяне и предаване на нашия уебсайт.
Компанията Google е сертифицирана по американско-европейското споразумение за защита на данните "Privacy Shield". Това споразумение за защита на данните има за цел да гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.
Подробности за уеб шрифтовете на Google можете да намерите на адрес: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about, а допълнителна информация - в политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de