Общи условия

Общи условия за ползване на Грифон Хелт Солюшънс ЕООД

§1 Приложимост и определение на понятията

(1) Следните общи условия се прилагат за всички доставки между нас и потребител във версията, валидна към момента на поръчката.
Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не са предимно свързани с неговата търговска или независима професионална дейност (§ 13 BGB).

§2 Запазване на правото на собственост
Ние запазваме правото си на собственост върху стоките до пълното изплащане на покупната цена.

§3 Цени, разходи за доставка, плащане, срок за плащане
(1) Посочените цени включват законоустановения данък върху продажбите и други ценови компоненти. Освен това са включени всички разходи за доставка.
(2) Потребителят има възможност за авансово плащане чрез
Банкиране SOFORT
PayPal
Кредитна карта с Paypal (Visa, Mastercard, AMEX)
iDeal
KBC/CBC
Банков превод
ING Home'Pay
Bancontact
(3) Ако потребителят е избрал авансово плащане, той се задължава да плати покупната цена веднага след сключването на договора.

§4 Доставка
(1) Освен ако не сме посочили ясно друго в описанието на продукта, всички предлагани от нас артикули са готови за незабавна доставка. В този случай доставката ще бъде извършена най-късно в рамките на 5 работни дни.
В случай на авансово плащане срокът за доставка започва да тече в деня след подаване на платежното нареждане до банката, отговорна за превода, а за всички останали начини на плащане - в деня след сключването на договора.
Ако крайният срок съвпада със събота, неделя или официален празник на мястото на доставка, крайният срок изтича на следващия работен ден.
(2) Рискът от случайна загуба и случайно влошаване на качеството на продадената стока преминава върху Купувача едва след предаването на стоката на Купувача, дори в случай на покупка по пощата.


§5 Сключване на договор, съхранение на текста на договора
(1) За поръчките, направени чрез нашия интернет магазин, се прилагат следните правила относно сключването на договора https://www.lab-away.com .
(2) В случай на сключване на договор, договорът се сключва с
XXXX
Регистрационен номер XXX
3) Представянето на стоките в нашия интернет магазин не представлява правно обвързващо предложение за договор от наша страна,
а са само необвързваща покана към потребителя да поръча стоки. С поръчката на желаните стоки потребителят прави обвързваща
обвързващо предложение за сключване на договор за покупка.
(4) При получаване на поръчка в нашия интернет магазин се прилагат следните разпоредби:
Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор, като успешно завършва процедурата за поръчка, предоставена в нашия интернет магазин.

Поръчката се изпълнява на следните етапи:
1) Избор на желаните стоки
2) Потвърждаване чрез натискане на бутона "Поръчка"
3) Проверка на данните в количката за пазаруване
4) Натискане на бутона "checkout"
5) Влизане в интернет магазина след регистрация и въвеждане на данните за вход (имейл адрес и парола). Можете да пазарувате напълно анонимно без регистрация.
6) Въведете необходимата информация, за да завършите поръчката си.
7) Преминете към напълно защитената страница за плащане, където можете да завършите покупката.
Преди да подаде задължително поръчката, потребителят може да се върне на уебсайта, като натисне бутона "назад", включен в използвания от него интернет браузър, след като
използвания интернет браузър, след като провери данните му, да се върне на интернет страницата, на която са записани данните на клиента, и да коригира грешките при въвеждането или да отмени процеса на поръчка, като затвори интернет браузъра.
Потвърждаваме получаването на поръчката незабавно чрез автоматично генериран имейл ("потвърждение на поръчката"). С това ние приемаме вашата оферта.
(5) Съхраняване на текста на договора за поръчки чрез нашия интернет магазин: Ние ще ви изпратим данните за поръчката и нашите общи условия по електронна поща. Можете също така да се запознаете с общите условия по всяко време на нашия уебсайт. От съображения за сигурност данните за вашата поръчка вече не са достъпни чрез интернет.


§6 Право на отказ на клиента като потребител:


Гаранция за връщане
Можете да върнете стоките си в рамките на 14 дни след получаването им. Ако пакетът е отворен (пломбата е нарушена или има следи от повреда на стоките), имаме право да откажем искането ви за възстановяване на сумата и връщане.


Право на оттегляне за потребителите
Потребителите имат право на оттегляне в съответствие със следните разпоредби, като потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат приписани предимно на неговата търговска или независима професионална дейност:


Политика за анулиране
Имате право да прекратите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.
Срокът за отмяна е четиринадесет дни от деня, в който вие или посочено от вас трето лице, което не е превозвач, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни изпратите
XXX Име адрес поща
чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) за решението си да се откажете от този договор. За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ от договора, но той не е задължителен.


Последици от отмяната
Ако се откажете от този договор, ние ще ви върнем всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето оттегляне от този договор.
За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас; в никакъв случай няма да бъдете таксувани за това изплащане.
Можем да откажем изплащането, докато не получим стоките обратно или докато не представите доказателство, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
Трябва да ни върнете или предадете стоките без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за отмяната на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесетдневния срок. Вие поемате преките разходи по връщането на стоките.


§7 Формуляр за анулиране
Примерен формуляр за оттегляне
(Ако искате да отмените договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно).
За :
XXXX
Електронна поща XXXX
Аз/ние () с настоящото анулирам договора, сключен от мен/нас () за закупуване на следните стоки ()/предоставяне на следната услуга ()_______________________________________________Поръчано на ()/получено на ()__________________Име на потребителя(ците)_____________________________________________________Адрес на потребителя(ците)_____________________________________________________Подпис на потребителя(ците) (само в случай на съобщение на хартиен носител)__________________Дата____________
(*) Заличете, когато е неприложимо.

§8 Гаранция
Прилагат се законовите разпоредби за гаранцията.


§9 Език на договора
Езикът на договора е английски.